Welkom op de website van dé ICT Opleider met focus op MVO, Duurzaamheid en Circulaire ICT!
UltralogicUltralogicUltralogic
+31 87 7848256
1316BM, Almere

Ultralogic is partner van ICT Campus Almere – de plek waar ICT en Innovatie samenkomt in Almere.

Onze Missie

Ultralogic helpt iedereen, van beginneling tot professional, die een carriere in de ICT ambieert om nieuwe kennis te verwerven en om deze kennis up to date te houden door het behalen van industrie-erkende vakcertificaten.

Onze Visie

Hands-on en minder virtueel opleiden in 'levensecht leren' situaties. ICT onderwijs voor iedereen: van jong tot oud en van beginneling tot professional, ook voor kansarme jongeren en mensen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte.

Onze Strategie

Korte en efficiente certificeringstrajecten met hoog slagingspercentage. Het behalen van industrie-erkende vakcertificaten op elk niveau. Actueel en relevant onderwijs dat volledig aansluit op de werkelijkheid en de huidige marktbehoeften.
Transport Layer Security Workshop op 25 februari 2020 met burgemeester Franc Weerwind

Ultralogic is een ICT bedrijf dat techniek als onlosmakelijk verbonden met de maatschappij ziet.

Wij geloven dat iedereen moet kunnen leren in een leer/werkomgeving waar theorie en praktijk samenkomen.

Wij streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit en creëren op alle drie de vlakken waarde door middel van innovatie.

Er zijn teveel papieren tijgers die de theorie kennen, maar alleen virtuele ervaring hebben. Ultralogic heeft een antwoord hierop geformuleerd: ons onderwijskundig concept 'Opleiden 3.0'.

Wij hebben een sterke focus op sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaamheid en circulaire ICT. Wij beginnen klein, maar dromen groot.

Wij zijn een zeer maatschappelijk betrokken en betrouwbare partner voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Wij geloven in: alleen kom je ver, samen kom je verder!

Hans Kamerling

Meer dan 16 jaar Enterprise ICT ervaring en 8 jaar ICT onderwijservaring.

Atlin Kamerling

Meer dan 26 jaar ervaring met arbeidsbemiddeling en coaching van mensen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte.

De som van onze bedrijfsonderdelen definieert onze identiteit.

Academy

IT4Success

Onze activiteiten hiernaast geven een goed beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan: Veelzijdigheid, Professionaliteit, Betrokkenheid en Innovatie.

Wij helpen iedereen om hun talenten optimaal te ontwikkelen en om hun plek in de maatschappij te verwerven.

Ultralogic staat ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen verdient een kans om een goede plaats te verwerven in de maatschappij. Wij gebruiken onderwijsbegeleiding door middel van training, lesgeven en coaching als middel om ons doel te bereiken. Door middel van ICT-onderwijs begeleiden wij bij het behalen van industrie-erkende vakcertificaten. Dit vergroot de carrierekansen en biedt toekomstperspectief.

Onze kernwaarden hierbij zijn duurzaamheid door infraconsolidatie en CO2-neutraliteit, zoveel mogelijk hergebruik van ICT apparatuur/toebehoren, groen waar mogelijk en partnerships met bedrijven die een vergelijkbare visie op ondernemen hebben.

Wij hebben sterke banden met het onderwijs en beschikken over een stevig onderwijsnetwerk. Sluit u aan?

Onderwijs is van groot belang voor de generaties die na ons komen. Het is belangrijk om nu daarin te investeren. Dit is niet alleen een taak van de overheid; ook het bedrijfsleven dient na te denken over thema’s als wat is goed onderwijs en wat is het profiel van de ICT-er van de toekomst? 

Ultralogic ziet het ideaalbeeld in 21e eeuwse vaardigheden in balans. Daarnaast geloven wij dat iedereen de kans moet krijgen om een plek in de maatschappij te vinden, ook mensen die buiten het reguliere onderwijssysteem vallen, een slechte start in het leven hebben gehad of door gestapelde problematiek weinig perspectief hebben. Met ons IT4Success programma dragen wij bij aan het verwezenlijken van deze ambities.

50%

Technische Skills

Een vaardige ICT-er beschikt in onze visie op onderwijs over tenminste 50% (generalistische of specialistische) technische skills.
50%

Soft Skills

Daarnaast beschikt deze ICT-er over tenminste 50% aan overige (soft) skills, zoals communiceren, projectmatig werken en organiseren.

Als je een student al 100 keer iets hebt uitgelegd en hij snapt het nog steeds niet, dan is niet de student de langzame leerling!

Het doet ons veel genoegen wanneer wij van andere professionals terug krijgen dat onze inbreng heeft geleid tot meerwaarde in hun studieloopbaan.

Wij verwelkomen partners die onze filosofie delen!

Wij trekken graag gezamenlijk op in maatschappelijke projecten, maar ook commercieel zijn wij een aantrekkelijke partner. Wij hebben veel domeinkennis van ICT en onderwijs.
Heeft uw organisatie ook een scholingsbehoefte voor werkende professionals en/of MBO of HBO studenten? Dan is het antwoord 'JA'.
Een partnership is mooi, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan de verwezenlijking van onze maatschappelijke ambities. Wellicht kunt u studenten die aan de Ultralogic Academy hebben gestudeerd een passende leer/werkomgeving aanbieden?
Ja, heel graag zelfs! Behalve het feit dat onze sociale projecten hier een enorme impuls mee krijgen, ligt hergebruik van apparatuur volledig in lijn met onze focus op Circulaire ICT.

Zullen we eens koffie drinken?

Tijdens informele gesprekken ontstaan vaak de beste ideeën. Waarom zouden we deze wetenschap niet verzilveren?

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk met veel ICT- en onderwijskennis.

Wij hebben veel expertise in huis, maar wanneer wij even moeten sparren met andere ICT- en/of onderwijsexperts, kunnen wij gelukkig rekenen op een stevig netwerk dat zich uitstrekt over vrijwel alle ICT subdisciplines binnen en buiten Nederland. Neem gerust contact op als u vragen heeft.

Hans Kamerling

CEO & Docent ICT

Atlin Kamerling

CEO & Coach

Wij hebben betrokken partners die onze visie op sociaal ondernemen delen.

Laten wij eens koffie drinken, linken op LinkedIn en wie weet plaatsen wij binnenkort uw logo hier.

Wij zijn een erkend leerbedrijf

Wij zijn een Certiport examencentrum.

X