Wat mag Ultralogic voor U betekenen?

Maak een keuze uit onderstaande zes domeinen.

Cloud Services

Ultralogic biedt particulieren de mogelijkheid om websites op een een veilig en betrouwbaar platform te hosten. Zakelijke klanten profiteren van kostenbesparingen die voortvloeien uit outsourcing van ICT processen.

Automation Services

Laat automatisering voor U werken door middel van verregaande integratie en optimalisatie van uw (hybride) ICT infrastructuur. Hierdoor gaat uw business efficiënter draaien en kunt u zich richten op uw core business.

Creative Services

U wil een mooie en moderne website of applicatie. Het liefst geïntegreerd met uw bestaande informatiesystemen. Ultralogic heeft het juiste medicijn op voorraad! U kunt kiezen uit diverse talen, zoals ASP, PHP, C#, Javascript, HTML, CSS en SQL.

Lecture Services

Zoekt u een gastspreker die op boeiende en inspirerende wijze vertelt en adviseert over IT security, innovatie en automatisering? Dit kan tegen onkostenvergoeding voor non-profit organisaties en tegen een aantrekkelijk tarief voor commerciële organisaties.

Academy Services

Uw personeel (nog meer) security aware maken en inzicht in cyberdreigingen verschaffen? Of wellicht uw IT afdeling trainen en certificeren in de discipline System Automation? Ultralogic heeft het juiste recept voor het oliën van uw beheersorganisatie!

Innovation Services

Innovatie wordt tegenwoordig te pas en te onpas als populaire term gebruikt voor nieuwe IT oplossingen. Deze benadering is teveel gericht op IT operations. Ultralogic kijkt samen met u naar de techniek, maar vooral naar de werkelijke waardecreatie voor uw business.

Uw privacy heeft topprioriteit!

Alle Ultralogic informatiesystemen zijn GDPR compliant.


Recht op inzage

Mensen hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Recht op rectificatie

Mensen hebben het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht van vergetelheid

In de GDPR (AVG) is het zogeheten recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in een aantal gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen als diegene daarom vraagt.

Recht op dataportabiliteit

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

Neem contact op

U ontvangt binnen een werkdag een reactie!