Ultralogic is partner van ICT Campus Almere – de plek waar ICT en Innovatie samenkomt in Almere.

Onze Missie

Ultralogic helpt jongeren om hun talenten te ontwikkelen en om succesvol hun plek in de maatschappij te kunnen verwerven met behulp van ICT certificeringstrajecten.

Onze Visie

Meer hands-on en minder virtueel opleiden in 'levensecht leren' situaties. ICT onderwijs voor alle jongeren, ook met een rugzakje of met beperkt toekomstperspectief.

Onze Strategie

Outsourcing van MBO ICT curriculum, stevige integratie met het werkveld, industrie-erkende ICT vakcertificeringen, intensieve coaching en begeleiding en hands-on levensecht leren.

Ultralogic is een ICT bedrijf dat techniek als onlosmakelijk verbonden met de maatschappij ziet.

Dit betekent dat onze commerciële ambities evident zijn voor een gezond financieel resultaat, maar dat onze opleidingsfaciliteiten en infrastructuur ook in dienst van de maatschappij gesteld worden. Wij onderschrijven èn initiëren sociale projecten die op jongeren in Almere gericht zijn.

Wij streven naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit en creëren op alle drie de vlakken waarde door middel van innovatie.

Er zijn teveel papieren tijgers die de theorie kennen, maar alleen virtuele ervaring hebben. Ultralogic heeft een antwoord hierop geformuleerd: ons onderwijskundig concept 'Opleiden 3.0'.

Wij hebben een sterke focus op sociaal-maatschappelijke projecten, duurzaamheid en circulaire ICT. Wij beginnen klein, maar dromen groot.

Wij zijn een zeer maatschappelijk betrokken en betrouwbare partner voor overheid, bedrijfsleven en onderwijs. Wij geloven in: alleen kom je ver, samen kom je verder!

Ik ben Hans Kamerling,
aangenaam!

Na meer dan twintig jaar enterprise ICT ervaring en acht jaar onderwijservaring in het MBO, kwam ik op het punt dat ik mij afvroeg wat nu echt mijn bijdrage aan de maatschappij is.

Naast mijn werk in het onderwijs heb ik de afgelopen jaren met Ultralogic vooral commerciële ICT diensten in de markt gezet. Dit liep best aardig, maar het gaf niet die drive en boost die iedereen wel uit zijn/haar werk wil halen. Ook zit ik niet in het onderwijs omdat daar veel geld te verdienen is, maar omdat ik geloof in het werk dat ik met jongeren doe. Het is cliché, maar waar: onderwijs doe je ècht met je hart. In het onderwijs ben ik helaas veel goede studenten verloren die door financiële problemen, een schrijnende thuissituatie of gestapelde problematiek voortijdig schoolverlater zijn geworden. Er is een grote groep jongeren die door omstandigheden, vaak buiten hun macht, buiten het reguliere schoolsysteem vallen. Het meest frustrerende hieraan is dat je wel wil helpen, maar het niet kan. Hierdoor ga je wel even nadenken over de zin en onzin van sommige regels en traditioneel onderwijs.

» Meer weergeven

Mijn persoonlijke zoektocht naar antwoorden heeft mij inzicht in mijn eigen drijfveren gegeven. Ik hou van lesgeven en van werken met jongeren. Het ondernemerschap zelf vind ik geweldig; de vrijheid om je eigen agenda in te vullen en om eigen koers bepalen. Maar dit zijn slechts de praktische kanten aan het ondernemerschap. Ik begon mij te realiseren dat de fundamentele grondslag van Ultralogic eigenlijk niet bij mij past. Mijn mission statement was commercieel georiënteerd, terwijl ik als persoon normaal juist vanuit empathie, inlevingsvermogen, solidariteit en sociale betrokkenheid handel.

Hierom heb ik besloten om de koers van Ultralogic te wijzigen. Natuurlijk moet ‘de schoorsteen roken’. Maar dit is nu geen doel meer, maar een middel. De commerciële diensten die Ultralogic nu aanbiedt, zoals Cloud diensten en bedrijfsopleidingen (Academy), leveren inkomsten en leiden tot het verwerven van nieuwe kennis en inzichten. Deze zaken hebben nu een faciliterende rol voor onze nieuwe maatschappelijke missie. Hierdoor levert elke organisatie die Cloud diensten en/of Academy services van ons afneemt direct een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Almere.

» Minder weergeven

De som van onze bedrijfsonderdelen definieert onze identiteit.

Cloudservices

Layer 9

Academy

CertiFlow

IT4Success

Onze activiteiten hiernaast geven een goed beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan: Veelzijdigheid, Professionaliteit, Betrokkenheid en Innovatie.

Wij helpen jongeren om hun talenten te ontwikkelen en om hun plek in de maatschappij te kunnen verwerven.

Ultralogic staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al onze bedrijfsactiviteiten zijn ondersteunend aan het voorkomen dat jongeren aan de zelfkant van de maatschappij terecht komen. Iedereen verdient een kans om een goede plaats te verwerven in de maatschappij. Wij gebruiken onderwijsbegeleiding door middel van training en lesgeven als middel om ons doel te bereiken. Door middel van ICT-onderwijs stimuleren wij jongeren om industrie-erkende vakcertificaten te behalen. Dit vergroot hun carrierekansen en biedt toekomstperspectief. Wij stellen al onze Cloudservices en Onderwijsfaciliteiten hiervoor ter beschikking.

Onze kernwaarden hierbij zijn duurzaamheid door infraconsolidatie en CO2-neutraliteit, zoveel mogelijk hergebruik van ICT apparatuur/toebehoren, groen waar mogelijk en partnerships met bedrijven die een vergelijkbare visie op ondernemen hebben.

Wij hebben sterke banden met het onderwijs en beschikken over een stevig onderwijsnetwerk. Sluit u aan?

Onderwijs is van groot belang voor de generaties die na ons komen. Het is belangrijk om nu daarin te investeren. Dit is niet alleen een taak van de overheid; ook het bedrijfsleven dient na te denken over thema’s als wat is goed onderwijs en wat is het profiel van de ICT-er van de toekomst? 

Ultralogic ziet het ideaalbeeld in 21e eeuwse vaardigheden in balans. Daarnaast geloven wij dat alle jongeren de kans moeten krijgen om hun plek in de maatschappij te vinden, ook jongeren die buiten het reguliere onderwijssysteem vallen, een slechte start in het leven hebben gehad of door gestapelde problematiek weinig perspectief hebben. Met ons IT4Success programma dragen wij bij aan het verwezenlijken van deze ambities.

50%

Technische Skills

Een vaardige ICT-er beschikt in onze visie op onderwijs over tenminste 50% (generalistische of specialistische) technische skills.
50%

Soft Skills

Daarnaast beschikt deze ICT-er over tenminste 50% aan overige (soft) skills, zoals communiceren, projectmatig werken en organiseren.

Als je een student al 100 keer iets hebt uitgelegd en hij snapt het nog steeds niet, dan is niet de student de langzame leerling!

Het doet mij veel genoegen wanneer ik van andere professionals terug krijg dat mijn inbreng heeft geleid tot meerwaarde in de studieloopbaan van jongeren.

Wij verwelkomen partners die onze filosofie delen!

Heeft uw organisatie ook een focus op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid? Onderschrijft u sociale projecten? Dan is het antwoord 'JA'.
Wij trekken graag gezamenlijk op in maatschappelijke projecten, maar ook commercieel zijn wij een aantrekkelijke partner. Wij hebben veel domeinkennis van ICT en onderwijs.
Ja, heel graag zelfs! Behalve het feit dat onze sociale projecten hier een enorme impuls mee krijgen, ligt hergebruik van apparatuur volledig in lijn met onze focus op Circulaire ICT.
Een partnership is mooi, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan de verwezenlijking van onze maatschappelijke ambities. Wellicht kunt u jongeren die aan de Ultralogic Academy hebben gestudeerd een passende leer/werkomgeving aanbieden?

Zullen we eens koffie drinken?

Tijdens informele gesprekken ontstaan vaak de beste ideeën. Waarom zouden we deze wetenschap niet verzilveren?

Wij beschikken over een uitgebreid netwerk met veel ICT- en onderwijskennis.

Wij hebben veel expertise in huis, maar wanneer wij even moeten sparren met andere ICT- en/of onderwijsexperts, kunnen wij gelukkig rekenen op een stevig netwerk dat zich uitstrekt over vrijwel alle ICT subdisciplines binnen en buiten Nederland. Neem gerust contact op als u vragen heeft.

  • Business Center Almere, Randstad 22151 - 1316 BM Almere
  • +31 877848256 en +31 848714679
  • +31 848696747
  • cloudservices.ultralogic.nl, academy.ultralogic.nl, it4succes.ultralogic.nl
  • info@ultralogic.nl en administratie@ultralogic.nl
  • ultralogic_cloudservices
  • LinkedIn

Hans Kamerling

Oprichter & Docent ICT

Manuela Kamerling

Business Manager

Wij hebben betrokken partners die onze visie op sociaal ondernemen delen.

Laten wij eens koffie drinken, linken op LinkedIn en wie weet plaatsen wij binnenkort uw logo hier.

Wij zijn een erkend leerbedrijf

Wij zijn een Certiport examencentrum.

Workshops

Datacenter Almere

Wanneer wij technische workshops houden in Datacenter Almere, publiceren wij deze in de agenda van de ICT campus.

X